Jiří Všetečka

„Mám dvě celoživotní lásky – Prahu a fotografování lidí.“

Jiří Všetečka v datech

Významný český fotograf Jiří Všetečka se narodil 12. října 1937 v Praze, kde také celý život bydlí. Vystudoval Fakultu strojní ČVUT, a to proto, že ho bavila matematika, fyzika a deskriptiva.

Ke konci studia začal fotografovat a tato záliba postupně převládala. Začal publikovat, vystavovat a chtěl studovat FAMU, což v 60. letech minulého století jaksi nešlo. Podle ministerstva školství bylo nemyslitelné, aby se někdo stal posluchačem dvou vysokých škol tak rozdílného zaměření. Shodou okolností se po 10 letech na FAMU dostal, ale jako pedagog.


Působnost na Českém vysokém učení technickém v Praze

 • 1960: absolvent katedry nauky o obrábění, Fakulta strojní
 • 1960–1972: odborný asistent
 • 1972–2001: vedoucí pracoviště didaktické techniky
 • 1991–2001: vedoucí Audiovizuálního a technického centra
 • 2001–dosud: pedagog Informačního centra Fakulty strojní
 • Film Světla a stíny


Vědecko-výzkumná a pedagogický činnost

 • Hlavní řešitel a koordinátor projektu Modernizace výchovně-vzdělávacího procesu s využitím audiovizuální techniky na Fakultě strojní pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
 • Člen programové rady Ministerstva kultury ČR pro audiovizuální pořady
 • Člen poroty pro udílení Ceny Ministerstva kultury ČR za rozvoj audiovizuálních a výtvarných aktivit v letech 2001, 2003 a 2006
 • Člen komise pro rigorózní zkoušky na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy
 • Přednášející vysokoškolské pedagogiky a psychologie na Vysoké škole chemicko-technologické
 • Realizace výukových videoprogramů pro Českou jednotu matematiků a fyziků
 • Režie výzkumného a výukového videoprogramu Škola hrou pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
 • Spolupráce se švédskou akademií Bild och Ord Akademin v rámci výstavy COMEXPO ´92 Praha
 • Režisér výukových videoprogramů (udělena cena rektora ČVUT)
 • 1987: medaile ČVUT 2. stupně
 • 1989: Hyblova medaile Fakulty strojní ČVUT


Působnost v oboru fotografie

 • 1964: kandidát Svazu československých výtvarných umělců
 • 1968–1990: člen Svazu československých výtvarných umělců
 • 1969–1991: externí pedagog na katedře fotografie Filmové a televizní fakulty AMU (reportážní fotografie a audiovizuální prostředky ve výuce)
 • 1977: jmenován docentem pro obor fotografie
 • 1990–dosud: člen Asociace profesionálních fotografů ČR
 • 1991–dosud: člen Nadační rady PANGEA
 • 2000–2001: předseda Svazu českých fotografů.
 • 2010: oceněn titulem Osobnost české fotografie 2009, kterou uděluje Asociace profesionálních fotografů ČR
 • 2000–dosud: předseda porot Praha fotografická
 • 2009–dosud: školitel workshopů pořádaných Svazem českých fotografů


Spolupráce s časopisy: Československá fotografie, Divadelní noviny, Film a doba, Fotografie magazín, Kino, Kulturní rozvoj, Květy, Literární měsíčník, MY 68, Public (SRN), Prostor, Reflex, Revue fotografie, Svět v obrazech, Večerní Praha, Vlasta

Spolupráce s významnými institucemi: Arbesovo knihkupectví, Brněnské veletrhy a výstavy, Česká filharmonie, Československá televize (Karel Pech, Zvědavá kamera), Český rozhlas (Host do domu), Československý státní film (Jiří Weiss, Václav Krška, František Vláčil), Divadlo na Vinohradech, Divadlo v Nuslích, Hudební divadlo Karlín, Panton, vydavatelství Českého hudebního fondu, Ministerstvo zahraničních věcí ČSSR

Vážení přátelé,
vítejte na stránkách významného fotografa Jiřího Všetečky. Nabídnou Vám ucelený přehled o jeho profesním směřování, a hlavně umělecké tvorbě. Dozvíte se podrobnosti o jeho publikacích i výstavách a můžete si prohlédnout spoustu jedinečných záběrů nejen z Prahy, jimiž se proslavil, ale také z dalších koutů naší země i z daleké ciziny.

Aktuality

Knižní novinka

Jiří Všetečka … CHODEC S OBJEKTIVEM, tak zní název nejnovější výpravné publikace, která se právě objevila na trhu. V tomto ohlédnutí za svým profesně bohatým i napínavým životem se ujal nejenom role vnímavého pozorovatele, ale také vypravěče. Do knihy zařadil přes 250 unikátních černobílých záběrů, které jsou očitým svědectvím proměn Prahy, vlastně celé naší země, včetně osob a osobností, které na svých toulkách s objektivem potkal.