Jiří Všetečka

„Mám dvě celoživotní lásky – Prahu a fotografování lidí.“

Účast na výstavách

Fotografie Jiřího Všetečky se kromě samostatných výstav objevily rovněž ve společných expozicích, a to po boku tvůrců zvučných jmen a v režii renomovaných pořadatelů.

Svaz československých výtvarných umělců

 • 1965: Fotosalon – Praha, Rumunsko (Bukurešť)
 • 1966: Československá umělecká fotografie – Praha, Polsko, Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko
 • 1967: Mezinárodní salon – Rumunsko (Bukurešť)
 • 1969: Fotografické cykly a seriály – Praha, Maďarsko (Budapešť), Rumunsko (Bukurešť)
 • 1969: Mezinárodní výstava fotografií – Brazílie
 • 1972: Umění, oddíl hudba – Jízdárna Pražského hradu, Praha
 • 1975: Praha třicetiletá 1945-1975 – Staroměstská radnice, Praha (udělena hlavní cena)
 • 1976: Srdcem a rozumem – přehlídka české a slovenské fotografie, Staroměstská radnice, Praha
 • 1977: Oborová výstava – Galerie J. Fragnera, Praha
 • 1980: Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození ČSSR Sovětskou armádou – Mánes, Praha
 • 1984: Česká výtvarná fotografie – Galerie Čs. spisovatele, Praha
 • 1986: Umění pro mír – Galerie D, Praha
 • 1989: Československá fotografie 1945-1989 – Valdštejnská jízdárna, Praha


Moravská galerie Brno

(putovní výstavy)
 • 1969: Současná fotografie
 • 1971, 1973, 1974: Československá fotografie
 • 1999: MY 1948-1989 – Brno, Praha
 • 2000: Společnost před objektivem 1918-1989 – Brno, Praha
 • 2001: Fotografie jako umění – Československo 1959-1968, Brno, Praha
 • 2009: Třetí strana zdi – Brno, Praha


RŮZNÍ POŘADATELÉ

 • 1990: Československý podzim 1989 – Praha, České Budějovice, Hradec Králové, Štýrský Hradec
 • 2008: Zápasy Františka Vláčila – Císařská konírna, Pražský Hrad
 • 2008: Sovětská vojska v Československu – 1945 osvobození, 1968 okupace – Výstavní síň Mánes, Praha
 • 2008: Srpen 1968 – Galerie J. Sudka a Filozofická fakulta UK, Praha, Muzeum T. G. Masaryka, Rakovník
 • 2008: Srpen 1968 – putovní výstava v Českých centrech v zahraničí
 • 2009: Jan Palach – Filozofická fakulta UK (Karolinum), Praha
 • 2013: Skupina 3+2 – Mělnické kulturní centrum, Mělník
 • 2014: Skupina 3+2 – Kongresové centrum Praha


Mezinárodní výstavy

 • 1960: Amatérská fotografie – SSSR, NDR, Maďarsko
 • 1961: Maďarsko (Budapešť)
 • 1962: NDR, SSSR, Rumunsko
 • 1970: Mostra di Fotografia Europea – Itálie (Bergamo)
 • 1970: Praha – Austrálie (Sydney)
 • 1976: Československá výstava Život a krása – Kanada (Montréal)
 • 1990: Mezinárodní salon – Maďarsko (Budapešť) – udělena 3. cena
 • 1999: Německý exodus 1989 – Praha, SRN (Berlín, Drážďany)
 • 2001: Praha – Kulturní dědictví – Asociace profesionálních fotografů ČR, Praha, Itálie (Boloň)
 • 2002: Praha – Francie (Tuilerijské zahrady v Paříži)
 • 2009: Česká fotografie 20. století – SRN (Bonn)
 • 2009: Sametová revoluce – USA (generální konzulát ČR v Chicagu)


Vážení přátelé,
vítejte na stránkách významného fotografa Jiřího Všetečky. Nabídnou Vám ucelený přehled o jeho profesním směřování, a hlavně umělecké tvorbě. Dozvíte se podrobnosti o jeho publikacích i výstavách a můžete si prohlédnout spoustu jedinečných záběrů nejen z Prahy, jimiž se proslavil, ale také z dalších koutů naší země i z daleké ciziny.

Aktuality

Knižní novinka

Jiří Všetečka … CHODEC S OBJEKTIVEM, tak zní název nejnovější výpravné publikace, která se právě objevila na trhu. V tomto ohlédnutí za svým profesně bohatým i napínavým životem se ujal nejenom role vnímavého pozorovatele, ale také vypravěče. Do knihy zařadil přes 250 unikátních černobílých záběrů, které jsou očitým svědectvím proměn Prahy, vlastně celé naší země, včetně osob a osobností, které na svých toulkách s objektivem potkal.